Obtinere Autorizații

Ce reprezinta o autorizatie?

Autorizaţia sau Acordul de Funcționare reprezintă documentul oficial eliberat de Primăria competentă pe raza căreia își desfăsoară activitatea agentul comercial și prin intermediul acesta funcționează conform normelor legale în vigoare.

În funcție de specificul activității pe care agentul comercial o desfășoară sunt necesare o serie de documente/avize/autorizații obținute în prealabil (documente specifice societății și ale punctului de lucru/sediu social – APM, DSP, DSV, ISU)

De unde se obtine Autorizatia DSP?

Pentru obtinerea Autorizatiei DSP sunt necesare demersuri la Directia de Sanatate Publica.

Ce reprezinta Autorizatia DSP?

Autorizaţia emisa de Directia de Sanatate Publica reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare in vigoare şi se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv direcţia de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti.

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Cum va putem ajuta

Procedura privind demersurile si obtinerea Autorizatiei DSP va fi efectuata de catre echipa noastra.

In cazul in care activitatea desfasurata nu intra in lista activitatilor pentru care se cere Autorizatie DSP, expertii nostri vor solicita un punct de vedere din partea autoritatii competente. Activitatea respectiva poate fi supusa vizei sau avizului sanitar.

Categoriile de activitati ce necesita autorizare din partea DSP:

restaurant, cafenea, pub, bar, pensiune, food truck, rulota, depozit, gradinita, after-school, clinica medicala, magazin mixt, magazin, cofetarie, gelaterie, coafor, salon de unghii, salon de infrumusetare, salon tatuaj, salon cosmetica, laborator prajituri/inghetata, spalatorie auto, curatatorie, polishare, etc.

De unde se obtine Autorizatia DSV?

Pentru obtinerea Autorizatiei DSV sunt necesare demersuri la Directia Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Ce reprezinta Autorizatia DSV?

Autorizaţia emisa de Directia Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor  reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitar- veterinare și siguranța alimentelor in vigoare şi se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv Directia Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor judeţeană ori a municipiului Bucureşti.

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică se aplică, la cererea titularului activităţii, în vederea evaluării conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Cum va putem ajuta

Procedura privind demersurile si obtinerea Autorizatiei DSV va fi efectuata de catre echipa noastra.

In cazul in care activitatea desfasurata nu intra in lista activitatilor pentru care se cere Autorizatie DSV, expertii nostri vor solicita un punct de vedere din partea autoritatii competente

Categoriile de activitati ce necesita autorizare din partea DSV:

restaurant,pizzerii, cafenea, pub, bar, food truck, rulota, depozit alimente, gradinita, after-school, magazin mixt, magazin, cofetarie, gelaterie, laborator prajituri/inghetata, brutarie, patiserie, macelarie,  etc.

De unde se obtine Autorizatia ISU?

Autorizațiile de securitate la incendiu sunt documente emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov pentru diverse categorii de construcții și amenajări.

Cand este necesara Autorizatia ISU?

Având în vedere cele mai sus menționate, nu se emit autorizații de securitate la incendiu și nu este obligatorie solicitarea acestor documente pentru următoarele situaţii:

Cazul I.

Categoriile de construcții și amenajări care nu se încadrează la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, modificată și completată cu H.G.R. nr. 19/2014, astfel:

-pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinația de comerț, producție sau depozitare cu aria desfășurată mai mică cu 400 m2;

-pentru clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de alimentație publică, cu aria desfășurată mai mică de 200 m2;

-pentru spații cu destinația de comerț, amenajate în clădiri de locuit colective cu aria desfășurată mai mică de 50 m2;

-construcţii pentru structuri de primire turistică cu mai puţin de 3 camere sau mai puţin 6 locuri pentru cazare;

-clădiri sau spaţii amenajate în clădire având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurare şi burse cu aria desfăşurată mai mică cu 600 m2:

-clădiri sau spaţii amenajate în clădire, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii (dispensare, policlinici) cu suprafaţa desfăşurată mai mică de 400 m2;

-clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mică cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mică cu 2500 de locuri pe scaune în aer liber;

-clădiri cu destinaţia de tip centru de agrement, cu aria desfăşurată mai mică cu 600 m2;

-construcţii sau amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mică cu 200 de locuri pe scaune ori având destinaţia comercială cu aria desfăşurată mai mică de 2500 m2;

-clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării şi/sau întreţinerii şi reparării a mai puţin de 10 autoturisme;

-construcţii şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mică cu 600 m2;

-clădiri sau spaţii amenajate în clădiri având destinaţia pentru cultură cu aria desfăşurată mai mică de 600 m2.

Cazul II.

Pentru clădirile sau spațiile amenajate în clădiri indiferent de destinație și suprafața dacă nu au fost efectuate lucrări de „schimbare de destinație, modificări, extinderi, etc., după anul 1992 când nu era instituită obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu, nu se impune autorizarea acestor spații întrucât nu se încadrează în prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006, cu completările şi modificările ulterioare.

Ex: -unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar, universitar realizate înainte de anul 1992 şi care nu au suferit lucrări de modificări, modernizări, extinderi, supraetajări în perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare;

-spaţii comerciale la parterul blocurilor de locuit colective realizate înainte de anul 1992 şi care nu au suferit lucrări de modificări, modernizări, extinderi, supraetajări în perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare.

De unde se obtine Autorizatia APM?

Pentru obtinerea Autorizatiei APM sunt necesare demersuri la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Ce atesta Autorizatia APM?

Autorizaţia emisa de Agenția Națională pentru Protecția Mediului  reprezintă actul care condiţionează funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei de mediu in vigoare, întrucât specificul activității acestora ar putea avea un impact negativ asupra mediului.

Activități specifice ce necesită obținerea autorizației de mediu

Restaurante, Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie, Fabricarea inghetatei, Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie, Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase, Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice , Fabricarea sucurilor de fructe si legume ,Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a., Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare), Fabricarea de usi si ferestre din metal, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate, Fabricarea preparatelor farmaceutice, Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii, Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice ,etc.

* Pachet complet privind autorizatiile

Venim in intampinarea clientilor nostri prin obtinerea documentatiei complete in vederea desfasurarii activitatii in legalitate, in functie de specificul acesteia. (obtinere avize/autorizatii/certificate/negatii in fata DSV, DSP, APM, ISU, Institutul de Sanatate Publica, Primariile de sector in vederea obtinerii acordului de functionare)

Activitatea noastra vizeaza consultanta, intocmirea documentatiei, depunerea acestora privind obtinerea avizelor/autorizatiilor/certificatelor de la autoritatiile competente, precum si ridicarea acestora la finalizarea procedurilor.

Onorariu de la 1600 lei la care se vor adauga taxele legale in functie de avizele necesare de obtinut.

Va putem ajuta cu serviciul de Obtinere Autorizații? Completati formularul alaturat si veti fi contactat in urmatoarele 10 minute de un consultant sau initiati un apel telefonic.

    Call Now Button