Inființare Asociație de proprietari

Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ,care are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

În cazul clădirilor cu mai multe etaje sau apartamente (blocuri) ori în cazul ansamblurilor rezidenţiale formate din locuinţe individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, se constituie asociaţii de proprietari, care se organizează şi funcţionează în condiţiile stabilite prin lege.

Pentru infiintare asociatie de proprietari este necesar acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie.

Pașii necesari  în vederea constituirii Asociației de proprietari

  1. Obținerea datele de identificare ale membrilor fondator
  2. Redactarea actelor necesare constituirii Asociației de proprietari – acordul de asociere, statutul asociației, procesul-verbal al adunării de constituire a asociației de proprietari, cerere de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice.

 

Costuri

Onorariu de la 1.000 lei si taxe legale in valoare de 20 lei

Va putem ajuta cu serviciul de Inființare Asociație de proprietari? Completati formularul alaturat si veti fi contactat in urmatoarele 10 minute de un consultant sau initiati un apel telefonic.

    Call Now Button