ClickCease

Infiintare Club sportiv

Conform Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Clubul Sportiv este o asociaţie, persoană juridică de drept privat făra scop patrimonial.

Cluburile sportive se pot înfiinţa numai în ramurile de sport recunoscute în România, ca structuri monosportive sau polisportive.

Pașii necesari/documente în vederea constituirii Clubului sportiv

 1. Obținerea datelor de identificare ale membrilor fondatori.
 2. Obținerea rezervarii denumirii Clubului sportiv de la Ministerul Justitiei.
 3. Alegerea emblemei Clubului Sportiv.
 4. Redactarea actelor necesare constituirii Clubului Sportiv – act constitutiv, statut.
 5. Dovada sediului social se poate face prin intermediul urmatoarelor documente: contract de inchiriere sau comodat, contract de vanzare – cumparare, moștenire, etc.
 6. Declaratie notariala privind beneficiarii reali ai asociatiei
 7. Deschiderea contului bancar si varsarea de catre membrii fondatori a patrimoniului initial echivalentul a 200 de lei
 8. Depunerea documentației la instanța competentă în vederea obținerii personalității juridice.

Costuri

Onorariu de 1500 lei, 200 lei patrimoniu si taxe legale in valoare de 360 lei.

 • La solicitarea Clientului , putem obtine si Certificatul de identitate Sportiva emis de Ministerul Tineretului si Sportului.

Documente necesare

  Pentru intocmirea documentatiei complete de infiintare, avem nevoie de urmatoarele documente:

 • copii ale cartilor de identitate ale membrilor
 • dovada proprietatii spatiului, care va fi declarat ca sediu social / profesional.

Va putem ajuta cu serviciul de Infiintare Club sportiv? Completati formularul alaturat si veti fi contactat in urmatoarele 10 minute de un consultant sau initiati un apel telefonic.